Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

Együttélés szabályai

Dunabogdány Helyi építési szabályzata elég sok jogszabályt alkalmaz, mely a közös együttélést megkönnyítik és szabályozzák.

 

 

A Kutyahegyi ingatlanok és telkek az alábbi besorolásban vannak: LKE 3, LKE 4, LKE 5, LKE 6.

(Csapás, Fácános, Sólyom, Tölgyfa, Visegrádi, Szarvas, Őzike, Kutyahegyi és Liliom utca)

 

Tehát LKE besorolás annyit jelent, hogy beépítésre szánt kertvárosias lakóterület (LKE).

 

Pár szabály, mely ugyan eltér egyes LKE besorolásoknál (különböző besorolásoknál a számok eltérőek lehetnek, így kérünk mindenkit, hogy mielőtt építkezni kezd, tájékozódjon az ő területére vonatkozó szabályokról.)

  • Épületmagasság* maximum 4,5-6 méter magas lehet.
  • Kerten belüli támfal maximum 2 méter lehet, utcafronton maximum 3 méter.
  • 14 méternél keskenyebb telken épület nem helyezhető el, kivéve, a meglévőt, mely tömegében, terjedelmében nem növekedhet.
  • Szinte egységes minden LKE besorolásnál, hogy a teleknagyság maximum 25%-a építhető be, s a zöldterületnek 50% felett kell lennie.
  • Az épület oldalkertje minimum 3-5 méter kell legyen, míg hátsókertje minimum 6 méter.
  • Csendrendelet: Tilos Ünnepnapon, Vasárnapon zajjal járó tevékenységet folytatni, munkanapon 0 órától – 8 óráig és 19 órától éjfélig. Lehet zajjal járó tevékenységet folytatni munkanapokon 8 órától – 19 óráig és szombaton 8 órától -14 óráig. 10/1998. (VI.22.) Önkormányzati rendelet 42§. link: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/434135
  • Állattartás: Ezt jelenleg nem tartalmazza jogerősen a HÉSZ, mivel a jelen kormányrendelet az eddig meglévőt felülírja, mely tartalmazza az ágazati besorolást is. A haszon állattartás szabályozása legfőképp az állattartó épületek elhelyezkedésére (elő-, oldal-, hátsókert) kell odafigyelni, ami minden esetben legalább 3 méter, amit a HÉSZ még tovább szigorít(hat) besorolás szerint. Az épület 100nm felett nem alakítható ki, illetve gerincmagasság nem haladhatja meg a 4,5 métert.

*Épületmagasság: az épület valamennyi, külső és belső, sík vagy kiterített íves homlokzati felülete összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklet 33. pont]. Az Épületpontok magasságát a rendezett terepviszonyokhoz kell mérni. link: https://tervlap.hu/cikk-nezet/epuletmagassagszamitas-meglepoen-bonyolult-feladat

 

Településrendezési eszközök, térképek és rendeletek:

https://www.dunabogdany.hu/hesz/

 

Kérdés vagy kérés esetén kérem írjon nekünk, megpróbálunk utánajárni és válaszolni publikusan a közösséget érdemben érintő kérésekben.

e-mail címünk: dunabogdanyihegylakoke@gmail.com

DHE

Tetszett a cikk?

Megosztás itt: facebook
Oszd meg a Facebook-on
DHE

DHE