Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

3. rész. Levél a Képviselő testületnek (október)

Kedves Dunabogdányiak!

A Jegyző vezeti a Polgármesteri hivatal munkáját, aki a Helyi Önkormányzat által kinevezett személy. A képviselő testület az Önkormányzatban a legfőbb döntéshozó. A Képviselő testület megalkotja és felülvizsgálja törvényes kereteken belül a Önkormányzati feladatokat, s erről minden esetben nyílt szavazással dönt. Közöttük van a közvetlenül választott Polgármester, aki képviseli is a testület döntéseit harmadik személy irányában.

Mivel tapasztalatunk az, hogy az Önkormányzat nem látja el alapvető feladatait, így írásban is feltesszük kérdéseinket.

 

Három hivatalos utat használhatunk:

Utóbbi levelünk postai ajánlott levélként és e-papírként is beküldtük a Képviselő testület számára.

 


 

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 53.

E-mail: dunabogdanyihegylakoke@gmail.com

 

Dunabogdány Község Önkormányzat

Polgármestere és

Képviselő-testületének tagjai

részére

2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76.

 

Tisztelt Schuszter Gergely Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők!

 

Egyesületünk Elnöksége mély megdöbbenéssel vegyes ijedtséggel nézte végig a képviselő-testület 2020. szeptember 17-ei ülését.

Nem érintve az ott elhangzott kérdések jelentős részét, csupán néhány, Egyesületünk munkáját érintő témára szeretnénk reagálni.

Elöljáróban sietünk leszögezni, hogy nem kívánunk a Polgármester Úr által Elnökünknek jóindulatúan javasolt „petícióval” élni, ugyanis ilyen jogintézményt a jelenleg hatályos, önkormányzatokra vonatkozó egyetlen jogszabály sem tartalmaz, mint ahogy ez nyilvánvalóan Önök előtt is ismert. Így levelünkre – ahogy az eddigiekre (ideértve a válasz nélkül maradtakat) is – az általános, 30 napos ügyintézési határidő irányadó.

Az ülés 14. percében Polgármester Úr időszerű, indokolt, műszaki, pénzügyi adatokkal alátámasztott egyértelmű javaslatot terjesztett elő a Fácános út járhatatlan útszakaszának kátyúzására, valójában újraaszfaltozására. Az indítvánnyal kapcsolatban érdemi észrevétel nem érkezett a képviselőktől, már-már bizonyosak lehettünk abban, hogy sok év után ismét önkormányzati figyelmet kap a mintegy 300 ingatlanból álló Kutya-hegy. dr. Hidas András képviselő (nem mellesleg Egyesületünk tagja) azonban ebben, a Kutya-hegy életében történelminek is mondható pillanatban tartotta fontosnak előterjeszteni javaslatát, melynek lényege, hogy a tényleges munkálatok helyett inkább piros, sárga és zöld színekkel rajzolgassanak valakik valamit a térképre a jól hangzó „Gördülő Fejlesztési Terv” keretében. Ezt követően Polgármester Úr a javaslatát valójában azonnal visszavonva egyetértően csatlakozott dr. Hidas András képviselő színezős ötletéhez. A jelenet komolytalanságát, abszurditását és a felszólalók dilettantizmusát jól mutatja, hogy a Polgármester Úr javaslatát arra is hivatkozva vetették el utóbb, miszerint, ha a Kutya-hegyen lakók kérését teljesítenék, a település többi részén lakókban is felmerülne ez az igény.

Ahogy az elmúlt években Önöknek megküldött több levelünkben is hangsúlyoztuk, a település közútjainak fenntartása, javítása nem az amatőr, lelkes civil szervezetek, hanem a települési önkormányzat törvényben meghatározott, kiemelt feladata. Téves tehát az a felfogás, miszerint a mindenkori önkormányzati vezetés valamiféle kegyet gyakorol akkor, amikor egy általa is járhatatlannak minősített útszakaszt járhatóvá tesz a lakosok kérésére. Mindemellett a település vezetésének felelőssége annak eldöntése is, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat melyik útszakasz felújítására fordítja. Így értelmezhetetlen egy, a választópolgárok által döntések meghozatalára feljogosított, de egyben erre kötelezett, demokratikusan megválasztott testülettől az a kifogás, hogy most éppen azért nem csinálnak valamit, mert tartanak más lakók követeléseitől. Itt csak utalni szeretnénk a 2020. áprilisában kelt levelünkben írt, Önök által nem pontosított kimutatásunkra, amely szerint 2016. és 2020. között a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete civil szervezetként 2.995.680 forintot költött kátyúzásra, míg a közutak fenntartására kötelezett Önkormányzat harmadennyit.

Tekintettel arra, hogy a fenti, nevetségesség határát súroló rajzolgatós időhúzásra érdemi indok a képviselő-testületi ülésen nem hangzott el, kérdésként kell megfogalmaznunk, hogy mi zajlik valójában ilyenkor? Mi késztette a Polgármester Urat álláspontjának 2 percen belüli megváltoztatására?

A térképszínezést megelőző műszaki felmérést ki és mennyiért készíti el? Milyen szempontok szerint? Mi garantálja a felmérést végző személy/gazdasági társaság függetlenségét, objektivitását? Mi szükség van a döntéshozó által is járhatatlannak minősített útszakasz ismételt felmérésére? Ismételt felmérésről kell beszélnünk, hiszen Egyesületünk az érintett szakaszt többször „felmérte”, az úttest állapotának elfogadhatatlanságát többször jeleztük az Önkormányzat felé.

Még ide tartozóan: Polgármester Úr az ülésen kifejtette, hogy a település üzemeltetéssel foglalkozó kollégái a Kutya-hegyen is remek munkát végeztek, a kátyúkat megszüntették. Tekintettel arra, hogy ezen kijelentése nem állja ki a valóság próbáját, levelünk mellékleteként csatoljuk a 2020. október 11-én készített felvételeket a Fácános út-Platzl-Kutyahegyi út szakaszon meglévő kátyúkról, hangsúlyozva, hogy a képeken kizárólag a 8 centiméternél mélyebb kátyúk láthatók.

Egyesületünk 2020. július 26-ai közgyűlésén Rokfalusy Balázs képviselő úr ígéretet tett arra, hogy a 2020. őszi képviselő-testületi ülés valamelyikére az Egyesület tisztségviselői meghívást kapnak, összefüggésben Polgármester Úr többször írásban is kifejtett szándékával, miszerint szorosabbá kívánja tenni az Egyesület és az Önkormányzat kapcsolatát. Egyesületünk az ajánlatot köszönettel fogadta és komolyan vette. Értesítés, meghívás ez idáig nem érkezett.

Tisztelettel kérdezzük Önöket, hogy számíthatunk-e arra, hogy ígéretüket betartják, vagy ez a felajánlás is osztja az eddigiek sorsát?

Dunabogdány, 2020. október 13.

 

Anka Béla

a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének Elnöksége nevében

 

melléklet (részlet – minden kátyúról külön dokumentum készült)

S, hogy lehessen látni hol is tartunk a 6cm-nél mélyebb kátyúkkal, így felmértük a Csapás-Fácános sarkától a Fácános út első hajtűkanyarjáig a kátyúkat.

DUNABOGDÁNYBAN NINCS KÁTYÚ PROGRAM
FÁCÁNOS UTCA szélesség (cm) hosszúság (cm) négyzetméter
tükör vízműnél 100 40 0,4
Vízműtelek 60 600 3,6
Vízmű teteje 250 1000 25
Vízmű felett 80 50 0,4
Vízmű felett II. 30 70 0,21
Fácános 31. 45 100 0,45
Fácános 35. 120 300 3,6
Fácános 39. 120 300 3,6
Fácános 43. 100 250 2,5
Fácános 50. 100 100 1
Fácános 50. II. 100 1600 16
Fácános 62. 70 80 0,56
Fácános 87. 70 180 1,26
Fácános 64. 60 50 0,3
Fácános 64. 50 55 0,275
Fácános 64. 50 60 0,3
Visegrádi köz 50 300 1,5
Visegrádi köz felett 70 100 0,7
Fácános 68. 70 80 0,56
Fácános 68. 70 30 0,21
Fácános 68. 70 100 0,7
Fácános 105 50 200 1
Fácános 113 50 100 0,5
Fácános 1649 120 1 0,012
Fácános 1649 50 30 0,15
Fácános 1649 30 30 0,09
Fácános 1649 30 60 0,18
Fácános 121 60 130 0,78
Fácános 133 50 50 0,25
Fácános 135 70 90 0,63
Fácános 82 40 100 0,4
Fácános 1629 40 80 0,32
Fácános 1633 100 120 1,2
Fácános 1633 20 20 0,04
összesen (nm) 68,677 nm

Tetszett a cikk?

Megosztás itt: facebook
Oszd meg a Facebook-on
DHE

DHE