Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

2019 TAVASZI KÖZGYŰLÉS

Május 19-én a Kultúrházban gyűltünk össze megtartani tavaszi közgyűlésünk. Sajnos igen kevesen voltunk, így a jövőben a Facebook és a weboldalon hirdetés és e-mailküldés mellett próbálunk minden tagunkhoz hatékonyabban eljutni. A sorompós őrbódéra teszünk jól látható plakátot ezzel kapcsolatban.

A 10:00-ra hirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, így a 10:15-kor induló ismételt közgyűlésen már csak többségi döntéseknek kellettek, hogy szülessenek.

 

Több előadó volt több témában, a jegyzőkönyv még nem készült el a 2 napja tartott közgyűlésről, de a pénzügyi beszámoló igen. Felkerült a láblécbe a 2018-as mérleg is.

 

Napirendi pontok:

  1. A közgyűlés levezető elnökének, jkv. vezetőjének és hitelesítők megválasztása
  2. Együttműködés az önkormányzattal (Anka Béla)
  3. Az egyesület pénzügyi helyzete, 2018 évi mérlegbeszámoló (Dr. Oberrecht Gabriella)
  4. Útkarbantartással kapcsolatos feladatok (Kékes Béla)
  5. Ágaprító beszerzése, az üzemeltetésével kapcsolatos további teendők (Vinczeffy Zsolt)
  6. Az őszi közgyűlés óta elvégzett munkák, folyamatban lévő teendők (Kékes Béla, Vinczeffy Zsolt)
  7. Alapító okirat módosítása (Dr. Gebe Zoltán)

 

1. PONT

Közgyűlés levezetője: Szekeres Imre lett, Jegyzőkönyvvezető: Dr. Gebe Zoltán, Hitelesítők: Dr. Szekeres Béla és Dr. Oberrecht Gabriella

 


 

2. PONT

Anka Béla nem tért ki külön az Önkormányzattal való együttműködésre, mivel a 4-es és 6-os napirendi pontban részletesen lesznek tájékoztatva a közgyűlésen résztvevők, s érthetőbb lesz a munkákhoz kapcsolni az együttműködést.

 


 

3. PONT

A 2018. évi mérleg, pénzügyi beszámoló

Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) ismertette a közhasznú mérleg, a beszámoló  és a közhasznú melléklet adatait.

Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének 2018. évi közhasznú beszámolója

Nyitó egyenleg: 1 613 527.- forint

Bevételek: 2 132 891.-

ebből: előző évek bevételének felhasználása:  634.196.- és 25.000.-

Kiadások:  1 352 724.-

Bevételek elhatárolása:  248 686.-

Egyenleg : 2018.12.31-én:  1 983 185.- forint

  1. évi eredmény:    780 167.-

Bevételek: Tagdíjat a 2018. évben 127 fő fizetett = 254 ezer.  Előző évi tagdíj 12 ezer. A 25 ezer ft egyéni támogatásokkal együtt ez 309 ezer forint volt. Az önkormányzat 100 ezer forinttal támogatta az egyesületet. Köszönjük!  Az elkülönített útalapra 324.500 forint befizetés érkezett, fejlesztési hozzájárulásra 779 ezer forint.

Előző évek bevételéből 634.195 forintot használtunk fel – ez főként a kátyúzás és sármentesítés plusz a bódéfelújítás, környezetvédelem tételei. Kamat: 196 forint volt. Bevétel összesen:  2.132 891.- forint.

Az SZJA 1 százalékokból 248 686 forint folyt be az egyesületünk számlájára – amit elkülönítettünk a 2019. évi felhasználásra.

Kiadások: anyagköltségek: irodaszer, fűkasza-alkatrész és üzemanyag:  43 555  forint. A bódé felújítás költsége 10 670 forint. Zöldhulladék elszállítás 49 505 forint. Postaköltség 1.635 forint, kamerarendszer tárhely fenntartás 3 035 forint, távfelügyeleti díj: 120 650 forint. Az őrbódé villanyszámlája 72 257 forint volt. A bankköltség:  51 416 forint. Kátyúzás és sármentesítés: 1.000.001 forint. Kiadás összesen:  1.352.724 forint volt.

  1. évi eredmény: 780 167.- forint.

Pénzeszközök: 1 983 185 forint. Ebből 13 810 forint a pénztáregyenleg, 1 385 1670 forint a bankegyenleg, 229 237 forint az útalap számla egyenlege: 584 208 forint.

Teljesítettük a közhasznúsági jogállás feltételét a „megfelelő erőforrás áll rendelkezésre” elvet, azaz az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában: a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív – azaz 2018-ban is több bevételünk volt, mint kiadásunk.

Az egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat, nincs alkalmazottja, a tagok ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesként végzik a tevékenységüket. A közhasznúság fenntartásához nem elég, hogy sokan önkéntesként dolgozunk évek óta, önkéntes szerződést is kell kötni. Az egyesület rendelkezik a szükséges önkéntes-nyilvántartással, a 16 fős ?? adatbázist Gebe Zoltán kezeli, ő gondoskodik az új szerződések megkötéséről.

A beszámolók elfogadása:

A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést.

A beszámoló ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

Határozat x./

Az egyesület a 2018. évi közhasznú beszámolót és a közhasznú mérleget továbbá a közhasznú mellékletet egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés megbízta Anka Béla elnököt, hogy a NAV és OBH felé a szükséges bevallásokat május 31-ig és a kötelező KSH adatszolgáltatást június 11-ig végezze el.

 

Az egyesület pénzügyi helyzete, tagdíjak

Oberrecht Gabriella (hrsz. 2562) elmondta, hogy 2019-ben eddig 69 fő fizetette be az éves kétezer forint tagdíjat, 61 fő a nyolcezer fejlesztési hozzájárulást, és 315 ezer forint érkezett az elkülönített útalap-számlára. Kéri a jelenlevőket, hogy hívják fel ismerőseik figyelmét a tagdíjak rendezésére. Hasznos a sorompónál történő tájékoztatás, folytatjuk a személyes meggyőzést. Hétvégeken az elnökségi tagok ügyeletet tartanak, ismertetik a közlekedőkkel az egyesület  tevékenységét, tájékoztatva őket a személyes részvétel és az anyagi hozzájárulás lehetőségeiről.

Az évi ötezer forint hozzájárulás átutalását a Takarékszövetkezetnél vezetett elkülönített útalap-számlára várjuk: 6470 0014 –   1681 2965.  A kétezer forint tagdíját és a nyolcezer forint fejlesztési, biztonsági hozzájárulást pedig a  6470 0014 -1001 5029 számlaszámunkra.

Most a közgyűlés után is lehetőség van a tagdíjak, hozzájárulások rendezésére.

Az egyesület pénzügyi helyzete stabil, május 19-én a pénztárban 13 800 forint, a bankszámlán 1.827 ezer forint van, az elkülönített útalap-számlán pedig 899 ezer forint.

Az elnökség nevében javasolja, hogy az egyesületi tagdíj ne változzon.

A levezető Somogyi Imre szavazásra teszi fel a kérdést.

 Határozat x./

Az egyesület egyhangúlag úgy határozott, hogy az egyesületi tagdíj 2019-ben is 2 000 forint marad.


4. PONT

Hamarosan


5.PONT

ÁGAPRÍTÓ beszerzése, használata, tárolása, kiválasztása.

Vinczeffy Zsolt (Őzike utca 16.)

Égetés és a környezetszennyezés fontosságára hívta fel a figyelmet. Erről már olvashattunk a híreink közt (https://dunabogdanyihe.hu/tiszta-levego/ )

Az ágaprítóba kizárólag, metszőollóval vagy ágvágóval levágott ágakat tehetünk, az ágaprító 3000W-os, azaz 16A szükséges. Ez sok lakóingatlannál és az Őrbódénál is használható.

Az ágaprító 52kg, kerekeken gurul, ahhoz 50m-es hosszabbítót használhatunk.

 

KIVÁLASZTÁSA

Könnyű fenntarthatóság több embernek is, költségmentes üzemeltetés és könnyen szervizelhetőség volt a legfontosabb. Így esett a választás a  STIHL GHE 420

Magyarul 220V/ 16A kell az üzemeltetéséhez. Szervizelése a tahitótfalui Öreg Fűrész Kft-nél lehetséges

 

TÁROLÁSA

Az őrbódéban, ami kamerával és riasztóval ellátott.

 

HASZNÁLATA

Azon tag(ok) használhatják akiknek érvényes tagságuk van és aláírták az átvételi papírt, melyben a használatból eredő károkat, sérüléseket rögzítjük. Ezen dokumentum nemsokára elérhető lesz weboldalunkon is, hogy senkit ne érjen meglepetés. Természetesen tilos lesz használni szombatonként 14 óra után, valamint vasárnap és Ünnepnapokon, aki ezt megszegi, az a továbbiakban nem használhatja az eszközt.

ÁRA: 320 000 Ft, mely magába foglal 50m hosszabbítót

Vinczeffy Zsolt az elnökség nevében javasolja, hogy az egyesületi szavazzon a gép használatáról és beszerzéséről.

A levezető Somogyi Imre szavazásra teszi fel a kérdést.

 Határozat x./

Az egyesület 3 nem és 24 igen szavazattal úgy határozott, hogy az egyesület szerezze be az eszközt és dolgozza ki a használatának lehetőségét.

 

 


 

6. PONT

Kékes Béla- Útkarbantartás

Az út állapota igencsak romlik, s a fenntarthatóság mellett a kulturált használat is fontos, féleállók, vízelvezetés, beállók, Vízmüveknek parkoló kialakítása) Schuszter Gergely szerint egyesületünknek engedélyeztetési tervet kellene készíttetni az egyesületnek, hogy a dunabogdányi közgyűlés könnyebben szavazza meg a Fácános út felújítását esetlegesen.

Egyhangúlag egyetértett minden egyesületi és elnökségi tagunk abban, hogy a Fácános út is az Önkormányzat tulajdona, s az Önkormányzat annak üzembentartója.

Így tervet is az Önkormányzat csináltasson, s egyesületünk bőkezűen hozzá fog járulni a munkákhoz anyagilag, ha megszavazza azt a közgyűlés és beindul a munka. Viszont nem költene el egyesületünk 4-5 évi 100%-os bevételét egy olyan tervre, mely nem biztos, hogy kivitelezésre kerül.

Az Önkormányzat forgalomszámlálást végzett, így egyértelmű, hogy a 3. legforgalmasabb út a 11-es kivételével a Fácános, így annak felújítása indokolt. Ezen számlálás a mellékletben elérhető a cikk alján.

 

Vinczeffy Zsolt- Új weboldal és kommunikáció

Zsolt bemutatta az oldal működésének logikáját, s milyen határokat állítottunk fel a hírekkel és a kommunikációval kapcsolatosan. CÉLUNK kizárólag a meg nem kezdett témákat fedi fel. ESEMÉNYEKNÉL: kizárólag a jövőben lévő eseményeket láthatjuk, melyek relevánsak az egyesületi tagoknak. EREDMÉNYEK: lényegében a mérlegek lesznek hétköznapibb nyelven leírva, milyen kiadásaink vannak, s miből fedezzük ezeket. ÁTLÁTHATÓSÁG a láblécben kapott helyett, ott letölthetök mindenki számára az éves mérlegek, a közgyűlési jegyzőkönyvek, közhasznúság illetve az alapító okirat.

A facebook oldalt át kellett migrálni, hiszen magánszemélyként szerepelt eddig az egyesület a facebookon, s sok kompromisszumot kellett kössünk, így üzleti oldal lett belőle, magyarul nem az ismerősünk lesz az oldal, hanem követhető lesz és kedvelhető.

A weboldal, tárhely és az új domain név összköltsége 95 000 Ft-volt.

A levezető Somogyi Imre szavazásra teszi fel a kérdést, hogy elfogadja e a közgyűlés a weboldalt, illetve annak kiadásait.

 Határozat x./

Az egyesület egyhangúlag úgy határozott, hogy a weboldalt elfogadja, s annak kiadásait állja.

 


 

7. PONT

Hamarosan …

 


mellékletek:

Gépjármű és gyalogosforgalom

Forgalom idősávokra bontva

Tetszett a cikk?

Megosztás itt: facebook
Oszd meg a Facebook-on
DHE

DHE